Пример загадки-адмаулення по бел.лит.

Не куст, а з лісточкамі, не кашуля, а пашыта, не чалавек, а
расказвае (кніга)Ходзіць ўвесь век, а не чалавек (гадзіннік)

Добавить комментарий