Падзялиць тэкст на абзацы. Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач ясу-чорны кудлатысабака.Янка чпалохауся и хацеу уцякаць,але да яго прытулилася кацяня.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглялзеу на Янку и схавауся у кустах.

Ишоу Янка сцежкай цераз сад. Насустрач яму — чорны кудлаты сабака.   Янка спалохауся и хацеу уцякаць, але да яго прытулилася кацяня. Яно уцякала ад гэтага звера. Кацяня жаласна плакала.   Янка узяу кацяня на руки. Сабака спыниуся, паглядзеу на Янку и схавауся у кустах.

Добавить комментарий